asigin-aynasi-on-kapak

Âşığın Aynası

Yolcu ve sâlik için Kur’ân’ın her bir âyeti bir haber ve aşk mektubu gibidir.

Onlar Kur’ân’ı bilirler ve O da Kur’ân’ın güzelliklerini onlara verip açar.”

 

Şems-i Tebrîzî, Kur’ân’ın önemini ifade ederken işte böyle söylüyor. Bugün artık Kur’ân’ı bir aşk mektubu gibi okuyan çok az insan olsa gerek. Peki, ama bunun sebebi Kur’ân’ın içeriğinden mi yoksa okurun ruhunda var olanlardan mı kaynaklanmaktadır?

 

Şems’in buna cevabı açıktır:

 

“Kusur insanların Allah’a aşk ve muhabbet nazarıyla bakmamasıdır.”

 

*

 

İslâm düşüncesi üzerine araştırma yapanlar, William C. Chittick’in yazılarına çok şey borçludur. Onun çalışmaları İslâm düşüncesinin çoğu zaman engebeli topraklarında yolumuzu bulabilmemiz için bizlere son derece yardımcı olmuştur. Elinizdeki bu kitap, Profesör Chittick’in, 1975-2011 yılları arasında yayınlanmış olan, İslâm düşüncesinin temel konuları ve şahsiyetleriyle ilgili birçok değerli ve ufuk açıcı çalışmasını bir araya getiriyor.

 

Sufizm’in genel teorik ve amelî boyutları ve bunların İslâm hukuku ve kelâmla, tefsir ve dinî çoğulculukla ilişkisi, İbn-i Arabî’nin kendisinden sonraki İslâm düşüncesi üzerinde bıraktığı etki, İslâm felsefesi ve İslâm felsefesi geleneğinin dünya tasavvuruna dair ontoloji, psikoloji, kozmoloji ve öte dünya hayatı gibi ana temaları, bu kapsamlı ve titizlikle kaleme alınmış eserde size yol arkadaşlığı edecek konulardan yalnızca birkaçı.

 

Akademik eğitiminin yanı sıra berrak ve analitik bir zihne sahip, çetrefilli düşünceleri sarâhatle açıklayabilen eşine az rastlanır ve yetkin bir deha olan William C. Chittick, günümüz meseleleri üzerine düşünceleriyle de bu eserinde hepimize ışık tutuyor. Bu aynı zamanda, çevre krizi, dinî dışlayıcılık ve dünya barışı konularına Chittick’in gönül gözünden bakma fırsatı.

 

*

 

“O, nurundan bir bir hüzmecik gönderdi de âlem nura gark oldu.

O, tek bir tohum ekti de bütün bu meyveler büyüdü gelişti!

Aşk bahçesinde birliğin kıvılcımı çaktı da

Dallar, ağaçlar, yapraklar, dikenler, hepsi birden çiçeğe durdu!”

 

 

 

Yayın Yönetmeni: Cem Mumcu

İng. Çeviren: Ömer Saruhanlıoğlu

Editör: Meltem Türkeri

 

Kapak TasarımıDeniz Dalkıran

Sayfa Tasarımı: Deniz Dalkıran

 

Sayfa Sayısı: 340

Kitap Boyutları: 16 x 23 cm

ISBN: 978-605-9318-60-0

@okuyanus

Travma: Görünmez Salgın’da Dr. Conti, hayat boyu sürüp giden ve başa çıkması imkansız sanılan bir hastalığın hem tedavi edilebilir hem de önlenebilir olduğunu ortaya çıkarıyor. ty.gl/vah2gg9637 pic.twitter.com/PCov2UBPDn