386772_10151310853524989_1167925888_n

Hz. Muhammed’in Yolunda

Avrupa ve Amerika’nın büyük bölümünde, yakın geçmişin hatırı sayılır trajedisi sebebiyle İslamiyet hakkında artan cehalet ve şüphe vardır. Öte yanda, Müslüman ülkelerde, İslam’ın lisanını kendi korkunç kitle şiddet hareketlerini haklı göstermek için kullanan aşırı uçlar mevcuttur. Bugün dünyamızda, karşılaştığı bu durumdan şaşkına dönmüş, Batı medeniyetinin dışında olarak sınıflandırılan, fakat Usame bin Laden’in fanatik ve iddia ettiği veçhile vahye aşt vizyonunu paylaşmayan yüz milyonlarca Müslüman yaşamaktadır. Terörist faaliyetlerden nefret eden, aynı zamanda da ülkeleri üzerinde yürütülmekte olan yeni sömürgeleştirme etkinliklerine karşı koyan büyük Müslüman çoğunluğu tarafından daha ne kadar acı ve ıstırap çekilecektir? Bu kitap, İslamiyet hakkında halen mevcut kitaplara bir alternatif sağlamak için yazıldı. Burada Müslümanların bugün karşılaştıkları meseleler ve İslam dini, sempatiyle fakat akla dayanan ve analitik bir görüş açısıyla sunulmaktadır. Bu kitap İslamiyet hakkındaki eleştirilere karşı özür dileyen bir savunma olmak amacıyla yazılmadı. Bu kitap, Müslümanların insan oldukları tezini ileri sürmektedir. Temel mesele, Müslümanların, Müslüman olmayanlar gözünde insanlaştırılmasıdır… Bir diğer gerçek ise, Müslümanların hem atalarının ve hem de modern dünyanın tarihi ile uzlaşmaları gerektiğidir. Bu kitap, öncelikle İslamiyet’in ”insan” yüzünü ortaya çıkarmayı hedeflerken, bunu ancak, yüzyıllardır Avrupalı ve Amerikalıların zihinlerini örten cehalet peçesini kaldırmak suretiyle yapabilir. Kısaca, bu kitap atalarından birlikte miras olarak aldıkları dünyamızda Müslümanlarla gayrimüslimler arasında iletişimi teşvik için yazılmıştır.

(Önsözden)

 

”Günümüz dünyasındaki İslam üzerine saygılı ve nihayet dengeli bir kitap.” – New Yok Review of Books

 

”Tam zamanında basılmış olan bu kitap, modern dünyadaki İslami çatışma durumunun ayrıntılı ve dengeli bir yorumunu okumak isteyen herkese ısrarla tavsiye edilmeli. İslam hakkındaki bütün polemikleri ele alan bu nadir çalışma, sadece bir bilginin kendi alanının zirvesindeyken yazabileceği kadar başarılı bir yapıt. Bir başyapıt! Çağdaş İslam hakkında gelişmiş bir tartışmayı daha etkileyici bir noktadan başlatan ve öyle bir noktada bitiren daha iyi bir kitap yok.” – Middle East Journal

Yayın Yönetmeni: Cem Mumcu

İngilizceden Çeviren: Cangüzel Güner Zülfikar

Yayıma Hazırlayan: Cangüzel Güner Zülfikar

 

Kapak Tasarımı: Cem Özkurt

Grafik Uygulama: Reyna Yiğit

 

Sayfa Sayısı: 277

ISBN: 978-975-6287-32-3

 

@okuyanus

Travma: Görünmez Salgın’da Dr. Conti, hayat boyu sürüp giden ve başa çıkması imkansız sanılan bir hastalığın hem tedavi edilebilir hem de önlenebilir olduğunu ortaya çıkarıyor. ty.gl/vah2gg9637 pic.twitter.com/PCov2UBPDn