osmanogullarininvarliklari-kapak

Osmanoğulları’nın Varlıkları ve II. Abdülhamid’in Emlaki

Stokta yok

II. Abdülhamid’in üç kıtaya yayılan muazzam serveti ve günümüzdeki durumu

Osmanoğlu Hanedanı, altı asır boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun hâkimiydiler. Üç kıtaya yayılan muazzam bir imparatorluk yarattılar. Dünyanın merkezini, İstanbul’u fethedip kendilerine başkent yaptılar. Küçük bir beyliği dünyanın hâkimi kıldılar. Ordularının başında Viyana önlerine kadar uzandılar.

Peki dünyaya yön veren, üç kıtaya hâkim bu muazzam imparatorluğun sahibi Osmanoğlu Hanedanı, bir aile olarak kendileri için ne yaptılar? Nasıl mülk edindiler, hayatlarını, geçimlerini nasıl sağladılar?

İşte bu çalışma, bütün bu görkemin ve ihtişamın içerisinde hanedana, Osmanoğlu Ailesi’ne odaklanarak onların günlük yaşamlarından edindikleri mülklere, ihtiyaçlarından harcamalarına kadar birçok noktayı aydınlatıyor.

Özellikle, mülk edinme konusunda kendinden önceki padişahlardan çok farklı bir yol izleyen ve Musul’daki petrol yataklarından Rumeli’deki çiftliklere kadar –üç kıtaya yayılan imparatorluğun hemen her köşesinde– muazzam bir servet yaratan II. Abdülhamid’in şahsi serveti mercek altına alınıyor.

Bugün hâlâ tartışmaları devam eden ve Cumhuriyet devrinde hanedan mallarının başına gelen hadiseler, tüm bu hadiselere şahit olup Osmanoğlu Ailesi’nin davalarını takip eden birinci ağızdan, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri olan Vasfi Şensözen’in kaleminden –çok önemli bilgi ve belgelerle– okuyuculara ulaşıyor.

Yayın Yönetmeni: Cem Mumcu

Dizi Editörü: Saro Dadyan

Yayıma Hazırlayan: Saro Dadyan

Dizi ve Kapak Tasarımı: Ebru Demetgül

ISBN: 978-605-5134-04-4
Sayfa Sayısı: 186
Boyut: 13,5 x 19,5

Osmanlı Amblemi:

http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=125481701

Image Copyright Celal Erdoğdu, 2013


Used under license from Shutter.com

@okuyanus

Travma: Görünmez Salgın’da Dr. Conti, hayat boyu sürüp giden ve başa çıkması imkansız sanılan bir hastalığın hem tedavi edilebilir hem de önlenebilir olduğunu ortaya çıkarıyor. ty.gl/vah2gg9637 pic.twitter.com/PCov2UBPDn