16549_246608949988_2369809_n

Diderot’dan İnternete Medya Tarihi

Stokta yok

Bu kitap, 1751’den internetin ve bilgi otoyollarının gelişimine kadar olan dönemdeki medyalar tarihini içeriyor. Elbette ki medyalar dediğimizde kitap ve basının yanı sıra 2. yüzyılda geliştirilen görüntü ve ses medyalarını kastediyoruz; yani 1940 öncesinde sinema ve radyo, ayrıca televizyon ve hatta video; 20. yüzyılın ikinci yarısında da elektronik oyunlar, telematik araçlar ve bilgi şebekeleri…

 

Fransa’daki iletişim fakültelerinde en çok okutulan ders kitaplarından biri olan bu kitabın yazarları medya tarihinin iki boyutunu gözler önüne sermeyi amaçladılar: Bir yanda, medyaların Batı’daki siyasi yaşamla ve demokrasi işleyişiyle ilişkileri; diğer yanda da yazılı medyalarla görüntü ve ses medyaları arasındaki yakınlıklar…

 

Bu tercih, çizilen zamansal ve coğrafi çerçeveyi de açıklıyor aslında. 1751: Fransız Devrimi’nin belirtisi sayılan fikirleri dolaşıma sokan Ansiklopedi’nin yayımlanma tarihi.

 

İnternet: Fikirlerin küresel boyutta dolaşıma girdiği, günümüz demokrasilerinde önemli tartışma konuları olan sansür ve enformasyon kontrolü sorunlarını da beraberinde getiren şebeke…

 

Somut ve şeffaf bir tarzda yazılmış, rakamlar ve tarihlerle zenginleştirilmiş olan bu kitap, her dönemin atmosferini canlandırmaya yönelik alıntılarla ve anekdotlarla zenginleştirilmiş…

Yayın Yönetmeni: Cem Mumcu

Fransızcadan Çeviren: Kerem Eksen

Düzelti: Merih Danalı

Yayıma Hazırlayan: Halil Gökhan

 

Grafik Tasarım: 2 Tasarım/Mehmet Ulusel

Kapak Tasarımı: Mehmet Ulusel,Tan Mavitan

 

Sayfa Sayısı: 406

ISBN: 975-8420-24-0

@okuyanus

Travma: Görünmez Salgın’da Dr. Conti, hayat boyu sürüp giden ve başa çıkması imkansız sanılan bir hastalığın hem tedavi edilebilir hem de önlenebilir olduğunu ortaya çıkarıyor. ty.gl/vah2gg9637 pic.twitter.com/PCov2UBPDn